Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
PO-P√Ā 8:30 - 14:30
0 ks
za 0,00 Kńć
N√°kupn√≠ koŇ°√≠k je pr√°zdn√Ĺ
PotŇôebujete poradit? Nev√°hejte n√°s kontaktovat.
  1. √övod
  2. Pr√°ce s cookies
Pr√°ce s cookies

Provozovatel webov√© str√°nky ‚Ķ‚Ķ‚Ķ‚Ķ., spoleńćnost ‚Ķ‚Ķ‚Ķ.. s.r.o., se s√≠dlem v ‚Ķ‚Ķ‚Ķ‚Ķ‚Ķ‚Ķ‚Ķ, IńĆ ‚Ķ‚Ķ‚Ķ.., zapsan√° v obchodn√≠m rejstŇô√≠ku veden√©m Krajsk√Ĺm soudem v ‚Ķ‚Ķ‚Ķ., odd√≠l ‚Ķ‚Ķ‚Ķ., vloŇĺka ‚Ķ‚Ķ‚Ķ‚Ķ‚Ķ.. (d√°le jen ‚Äěprod√°vaj√≠c√≠‚Äú nebo ‚Äěspr√°vce‚Äú) pracuje na t√©to webov√© str√°nce se soubory cookies.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou kr√°tk√© textov√© soubory, kter√© webov√° str√°nka ukl√°d√° v n√°vŇ°tńõvn√≠kovńõ pońć√≠tańći, a kter√© poskytuje internetov√Ĺ prohl√≠Ňĺeńć pokaŇĺd√©, kdyŇĺ se uŇĺivatel na str√°nku vr√°t√≠. UmoŇĺŇąuj√≠ tak napŇô√≠klad pŇôizpŇĮsobit str√°nky pro ide√°ln√≠ z√°kaznick√Ĺ z√°Ňĺitek, zobrazit urńćit√Ĺ obsah Ň°it√Ĺ pr√°vńõ V√°m na m√≠ru, analyzovat n√°vŇ°tńõvnost webov√Ĺch str√°nek apod.

Sbńõr cookies je povaŇĺov√°no za zpracov√°n√≠ osobn√≠ch √ļdajŇĮ.

Jak√© typy cookies pouŇĺ√≠v√°me?

Technické cookies

Technick√© cookies jsou nezbytn√© pro spr√°vn√© fungov√°n√≠ webov√© str√°nky a vŇ°ech funkc√≠, kter√© nab√≠z√≠ a nemohou b√Ĺt vypnuty bez zablokov√°n√≠ funkc√≠ str√°nky. Jsou odpovńõdn√© mj. za uchov√°v√°n√≠ produktŇĮ v koŇ°√≠ku, pŇôihl√°Ň°en√≠ k z√°kaznick√©mu √ļńćtu, fungov√°n√≠ filtrŇĮ, n√°kupn√≠ proces nebo ukl√°d√°n√≠ nastaven√≠ soukrom√≠. Z tohoto dŇĮvodu technick√© cookies nemohou b√Ĺt individu√°lnńõ deaktivov√°ny nebo aktivov√°ny a jsou aktivn√≠ vŇĺdy.

Analytické cookies

Analytick√© cookies n√°m umoŇĺŇąuj√≠ mńõŇôen√≠ v√Ĺkonu naŇ°eho webu a naŇ°ich reklamn√≠ch kampan√≠. Jejich pomoc√≠ urńćujeme pońćet n√°vŇ°tńõv a zdroje n√°vŇ°tńõv naŇ°ich internetov√Ĺch str√°nek. Data z√≠skan√° pomoc√≠ tńõchto cookies zpracov√°v√°me anonymnńõ a souhrnnńõ, bez pouŇĺit√≠ identifik√°torŇĮ, kter√© ukazuj√≠ na konkr√©tn√≠ uŇĺivatel√© naŇ°eho webu. D√≠ky tńõmto cookies mŇĮŇĺeme optimalizovat v√Ĺkon a funkńćnost naŇ°ich str√°nek.

Preferenńćn√≠ cookies

Preferenńćn√≠ cookies umoŇĺŇąuj√≠, aby si webov√° str√°nka zapamatovala informace, kter√© mńõn√≠, jak se webov√° str√°nka chov√° nebo jak vypad√°. Je to napŇô√≠klad V√°mi preferovan√Ĺ jazyk, mńõna, obl√≠ben√© nebo naposledy prohl√≠Ňĺen√© produkty apod. D√≠ky tńõmto cookies V√°m mŇĮŇĺeme doporuńćit na webu produkty a nab√≠dky, kter√© budou pro V√°s co nejzaj√≠mavńõjŇ°√≠.¬†

Marketingové cookies

Marketingov√© cookies pouŇĺ√≠v√°me my nebo naŇ°i partneŇôi, abychom V√°m dok√°zali zobrazit co nejrelevantnńõjŇ°√≠ obsah nebo reklamy jak na naŇ°ich str√°nk√°ch, tak na str√°nk√°ch tŇôet√≠ch subjektŇĮ. To je moŇĺn√© d√≠ky vytv√°Ňôen√≠ tzv. pseudonymizovan√©ho profilu dle VaŇ°ich z√°jmŇĮ. Ale nebojte, t√≠mto profilov√°n√≠m zpravidla nen√≠ moŇĺn√° bezprostŇôedn√≠ identifikace VaŇ°√≠ osoby, protoŇĺe jsou pouŇĺ√≠v√°ny pouze pseudonymizovan√© √ļdaje. Pokud nevyj√°dŇô√≠te souhlas s tńõmito cookies, neuvid√≠te v reklamn√≠ch sdńõlen√≠ch obsah uŇ°it√Ĺ na m√≠ru VaŇ°im z√°jmŇĮm.

Jak povolit / zak√°zat vyuŇĺit√≠ cookies?

Povolit jednotliv√© skupiny cookies je moŇĺn√© prostŇôednictv√≠m cookies liŇ°ty na naŇ°em webu, kter√° se v√°m objev√≠ pŇôi prvn√≠m pŇô√≠chodu a dalŇ°√≠ch vhodn√Ĺch situac√≠ch.

Standardn√≠ webov√© prohl√≠Ňĺeńće (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporuj√≠ spr√°vu cookies. V r√°mci nastaven√≠ prohl√≠ŇĺeńćŇĮ mŇĮŇĺete jednotliv√© cookie ruńćnńõ mazat, blokovat ńći zcela zak√°zat jejich pouŇĺit√≠, lze je tak√© blokovat nebo povolit jen pro jednotliv√© internetov√© str√°nky. Pro detailnńõjŇ°√≠ informace, pros√≠m, pouŇĺijte n√°povńõdu vaŇ°eho prohl√≠Ňĺeńće.

Pokud bude m√≠t v√°Ň° prohl√≠Ňĺeńć pouŇĺit√≠ cookies zak√°z√°no, nemŇĮŇĺeme ale zaruńćit dokonal√Ĺ, ńći dokonce funkńćn√≠ chod webov√Ĺch str√°nek.

DalŇ°√≠ zpracovatel√© cookies

Shrom√°Ňĺdńõn√© cookies soubory mohou b√Ĺt zpracov√°ny dalŇ°√≠mi zpracovateli:

  • Poskytovatelem sluŇĺby Google Analytics, provozovan√© spoleńćnost√≠ Google Inc., s√≠dlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Poskytovatelem sluŇĺby Google Ads, provozovan√© spoleńćnost√≠ Google Inc., s√≠dlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Poskytovatelem sluŇĺby Facebook Ads, provozovan√© spoleńćnost√≠ Facebook Inc., s√≠dlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
  • Poskytovatelem sluŇĺby Sklik, provozovan√© spoleńćnost√≠ Seznam.cz, a.s., s√≠dlem Radlick√° 3294/10, 150 00, Praha 5 ‚Äď Sm√≠chov
  • Poskytovatelem sluŇĺby Hotjar, provozovan√© spoleńćnost√≠ Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe

Zm√≠nka z√°vńõrem

Pr√°ce s osobn√≠mi √ļdaji prob√≠h√° v r√°mci Evropsk√© unie. Pokud doch√°z√≠ ke zpracov√°n√≠ mimo EU, potom na z√°kladńõ pŇô√≠sluŇ°n√Ĺch pr√°vn√≠ch pŇôedpisŇĮ (v√Ĺjimky schv√°len√© Evropskou uni√≠, pŇô√≠padnńõ po splnńõn√≠ dalŇ°√≠ch poŇĺadavkŇĮ na bezpeńćnost pr√°ce s daty).

cora-dodavatel-trio-leuchtencora-dodavatel-trio-leuchtencora-dodavatel-trio-leuchtendodavatel-dalber-detska-svitidladodavatel-svitidla-eglododavatel-svitidla-globododavatel-svitidla-nowodvorskidodavatel-svitidla-slvdodavatel-svitidla-lucidedodavatel-svitidla-emosdodavatel-svitidla-palnasdodavatel-svitidla-lamkurdodavatel-svitidla-svitidla-kaspadodavatel-svitidla-lemirdodavatel-svitidla-leuchten-direktdodavatel-svitidla-redo-svitidladodavatel-svitidla-redo-smarterdodavatel-svitidla-tk-lighting

Rozsv√≠t√≠me vaŇ°e pŇôedstavy!

Jsme rodinn√° firma CORA. Od roku 1992 se zab√Ĺv√°me prodejem sv√≠tidel a osvńõtlen√≠ pro interi√©ry i venkovn√≠ prostory.

Kromńõ provozov√°n√≠ eshopu bytov√°-sv√≠tidla.cz zajiŇ°Ň•ujeme tak√© kompletn√≠ n√°vrh, v√Ĺrobu a instalaci osvńõtlen√≠ do rodinn√Ĺch domŇĮ a komerńćn√≠ch prostor.

Chci n√°vrh osvńõtlen√≠!

KAMENN√Ā POBOńĆKA

Chcete osvńõtlen√≠ vybrat osobnńõ? Nev√°hejte navŇ°√≠tvit naŇ°√≠ kamennou provozovnu!

Více informací o provozu a kontakty naleznete zde

mapa-pobocky

KONTAKT
PO-P√Ā 8:30 - 14:30
VytvoŇôeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz