Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
PO-P√Ā 8:30 - 14:30
0 ks
za 0,00 Kńć
N√°kupn√≠ koŇ°√≠k je pr√°zdn√Ĺ
PotŇôebujete poradit? Nev√°hejte n√°s kontaktovat.
 1. √övod
 2. Souhlas se zpracov√°n√≠m osobn√≠ch √ļdajŇĮ pro √ļńćely rozes√≠lky e-mailov√Ĺch obchodn√≠ch sdńõlen√≠
Souhlas se zpracov√°n√≠m osobn√≠ch √ļdajŇĮ pro √ļńćely rozes√≠lky e-mailov√Ĺch obchodn√≠ch sdńõlen√≠
  1. Spoleńćnost Cora LED s.r.o., se s√≠dlem Soudn√° 74, IńĆ 02493641, zapsan√° u krajsk√©ho soudu v Hradci Kr√°lov√©, odd√≠l C, vloŇĺka 33089. (d√°le jen ‚Äěprod√°vaj√≠c√≠‚Äú nebo ‚Äěspr√°vce‚Äú) zpracov√°v√° ve smyslu naŇô√≠zen√≠ Evropsk√©ho parlamentu a Rady (EU) ńć. 2016/679 o ochranńõ fyzick√Ĺch osob v souvislosti se zpracov√°n√≠m osobn√≠ch √ļdajŇĮ a o voln√©m pohybu tńõchto √ļdajŇĮ a o zruŇ°en√≠ smńõrnice 95/46/ES (obecn√© naŇô√≠zen√≠ o ochranńõ osobn√≠ch √ļdajŇĮ)(d√°le jen ‚ÄěNaŇô√≠zen√≠‚Äú), n√°sleduj√≠c√≠ osobn√≠ √ļdaje:

   • jm√©no, pŇô√≠jmen√≠
   • e-mailovou adresu
   • telefonn√≠ ńć√≠slo
   • adresu/s√≠dlo
  2. V√ĹŇ°e uveden√© osobn√≠ √ļdaje je nutn√© zpracovat pro odbaven√≠ objedn√°vek a dalŇ°√≠ plnńõn√≠ ze smlouvy, pokud mezi v√°mi a prod√°vaj√≠c√≠m dojde k uzavŇôen√≠ kupn√≠ smlouvy. Takov√© zpracov√°n√≠ osobn√≠ch √ļdajŇĮ umoŇĺŇąuje ńćl. 6 odst. 1 p√≠sm. b) NaŇô√≠zen√≠ ‚Äď zpracov√°n√≠ je nezbytn√© pro splnńõn√≠ smlouvy.

   Prod√°vaj√≠c√≠ zpracov√°v√° tyto √ļdaje rovnńõŇĺ za √ļńćelem evidence smlouvy a pŇô√≠padn√©ho budouc√≠ho uplatnńõn√≠ a obranu pr√°v a povinnost√≠ smluvn√≠ch stran. Uchov√°n√≠ a zpracov√°n√≠ osobn√≠ch √ļdajŇĮ je za v√ĹŇ°e uveden√Ĺm √ļńćelem po dobu 10 let od realizace posledn√≠ ńć√°sti plnńõn√≠ dle smlouvy, nepoŇĺaduje-li jin√Ĺ pr√°vn√≠ pŇôedpis uchov√°n√≠ smluvn√≠ dokumentace po dobu delŇ°√≠. Takov√© zpracov√°n√≠ je moŇĺn√© na z√°kladńõ ńćl. 6 odst. 1 p√≠sm. c) a f) NaŇô√≠zen√≠ ‚Äď zpracov√°n√≠ je nezbytn√© pro splnńõn√≠ pr√°vn√≠ povinnosti a pro √ļńćely opr√°vnńõn√Ĺch z√°jmŇĮ spr√°vce.

  3. Na e-mailovou adresu, pŇô√≠padnńõ telefonn√≠ ńć√≠slo mohou b√Ĺt kupuj√≠c√≠mu zas√≠l√°ny novinky a jin√° obchodn√≠ sdńõlen√≠, tento postup umoŇĺŇąuje ¬ß 7 odst. 3 z√°kona ńć.480/2004 Sb., o sluŇĺb√°ch informańćn√≠ spoleńćnosti, pokud jej kupuj√≠c√≠ neodm√≠tne. Tato sdńõlen√≠ lze kdykoliv jak√Ĺmkoliv zpŇĮsobem ‚Äď napŇô√≠klad zasl√°n√≠m e-mailu nebo proklikem na odkaz v¬†obchodn√≠m sdńõlen√≠ ‚Äď odhl√°sit.

  4. Zpracov√°n√≠ osobn√≠ch √ļdajŇĮ je prov√°dńõno firmou Cora LED s.r.o tedy spr√°vcem osobn√≠ch √ļdajŇĮ. Osobn√≠ √ļdaje pro tohoto spr√°vce zpracov√°vaj√≠ tak√© zpracovatel√©:

   • Poskytovatelem sluŇĺby Eshop-rychle, provozovan√© spoleńćnost√≠ Golemos s.r.o., s√≠dlem Z√°tkovo n√°bŇôeŇĺ√≠ 448/73, 370 01, ńĆesk√© Budńõjovice
   • PŇôepravn√≠ spoleńćnost Intime, s√≠dlem PobŇôeŇĺn√≠ 18/16, Praha 8, 18600, za √ļńćelem doruńćen√≠ objedn√°vky.
   • PŇôepravn√≠ spoleńćnost DPD, s√≠dlem Modletice 135, Ňė√≠ńćany u Prahy, 25101, za √ļńćelem doruńćen√≠ objedn√°vky.
   • PŇôepravn√≠ spoleńćnost PPL, s√≠dlem K Borov√©mu 99, JaŇĺlovice, 25101, za √ļńćelem doruńćen√≠ objedn√°vky.
   • PŇôepravn√≠ spoleńćnost Z√°silkovna, s√≠dlem Drahobejlova 1019/27, praha, 19000, za √ļńćelem doruńćen√≠ objedn√°vky.
   • PŇôepravn√≠ spoleńćnost Toptrans EU a.s., s√≠dlem U plyn√°rny 1290/99, 101 36¬† Praha 10 - Michl, za √ļńćelem doruńćen√≠ objedn√°vky.
   • Spoleńćnost Bal√≠kobot, s√≠dlem Revoluńćn√≠ 1200/16, 11000, Praha, za √ļńćelem vyŇô√≠zen√≠ objedn√°vky, adresn√≠ Ň°t√≠tky pŇôepravcŇĮ.
   • Spoleńćnost LAN CONSULT spol. s.r.o., s√≠dlem Vysok√° nad Labem 170, 50331, za √ļńćelet fakturace objedn√°vky v √ļńćetn√≠m programu.
   • Spoleńćnost Heureka Shopping s.r.o., s√≠dlem Karolinsk√° 650/1, Karl√≠n, 186 00 Praha, za √ļńćelem hodnocen√≠ obchodu na serveru heureka.cz

   Osobn√≠ √ļdaje nebudou pŇôed√°ny do tŇôet√≠ch zem√≠ mimo EU.

  5. Spr√°vce nem√° osobu tzv. povńõŇôence. Spr√°vce lze kontaktovat na emailov√© adrese info@bytova-svitidla.cz

  6. Spr√°vce osobn√≠ch √ļdajŇĮ, jakoŇĺto provozovatel webov√© str√°nky www.bytova-svitidla.cz uŇĺ√≠v√° na t√©to webov√© str√°nce soubory cookies, kter√© jsou zde uŇĺity za √ļńćelem:

    • mńõŇôen√≠ n√°vŇ°tńõvnosti webov√Ĺch str√°nek a vytv√°Ňôen√≠ statistik t√Ĺkaj√≠c√≠ se n√°vŇ°tńõvnosti a chov√°n√≠ n√°vŇ°tńõvn√≠kŇĮ na webov√Ĺch str√°nk√°ch
    • z√°kladn√≠ funkńćnosti webov√Ĺch str√°nek

   • Sbńõr cookies za √ļńćelem uveden√Ĺm v√ĹŇ°e mŇĮŇĺe b√Ĺt povaŇĺov√°no za zpracov√°n√≠ osobn√≠ch √ļdajŇĮ. Takov√© zpracov√°n√≠ je moŇĺn√© na z√°kladńõ z√°konn√©ho dŇĮvodu - opr√°vnńõn√©ho z√°jmu spr√°vce, a umoŇĺŇąuje ho ńćl. 6 odst. 1 p√≠sm. f) NaŇô√≠zen√≠.
   • Webov√© str√°nky lze pouŇĺ√≠vat i v¬†reŇĺimu, kter√Ĺ neumoŇĺŇąuje sb√≠r√°n√≠ √ļdajŇĮ o chov√°n√≠ n√°vŇ°tńõvn√≠kŇĮ webu ‚Äď tento reŇĺim je moŇĺn√Ĺ buńŹto nastavit v¬†r√°mci nastaven√≠ prohl√≠Ňĺeńće, nebo je moŇĺn√© vzn√©st proti takov√©mu sbńõru na z√°kladńõ opr√°vnńõn√©ho z√°jmu spr√°vce n√°mitku dle ńćl. 21 NaŇô√≠zen√≠, kter√° je dostupn√° v doln√≠ ńć√°sti webov√Ĺch str√°nek. VaŇ°e n√°mitka bude vyhodnocena bezodkladnńõ. Cookies nezbytn√© pro funkńćnost webu budou uchov√°ny pouze po dobu nezbytnńõ nutnou pro fungov√°n√≠ webu.
   • Vznese-li n√°vŇ°tńõvn√≠k n√°mitku proti zpracov√°n√≠ technick√Ĺch cookies nezbytn√Ĺch pro fungov√°n√≠ webov√Ĺch str√°nek, nelze v takov√©m pŇô√≠padńõ zaruńćit plnou funkńćnost a kompatibilitu webov√Ĺch str√°nek.
   • Cookies, kter√© jsou sb√≠r√°ny za √ļńćelem mńõŇôen√≠ n√°vŇ°tńõvnosti webu a vytv√°Ňôen√≠ statistik t√Ĺkaj√≠c√≠ se n√°vŇ°tńõvnosti a chov√°n√≠ n√°vŇ°tńõvn√≠kŇĮ na webu, jsou posuzov√°ny v podobńõ hromadn√©ho celku a v anonymn√≠ podobńõ, kter√° neumoŇĺŇąuje identifikaci jednotlivce.
   • Shrom√°Ňĺdńõn√© cookies soubory jsou zpracov√°ny dalŇ°√≠mi zpracovateli:
    • Poskytovatelem sluŇĺby Google Analytics, provozovan√© spoleńćnost√≠ Google Inc., s√≠dlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  7. Vezmńõte, pros√≠me, na vńõdom√≠, Ňĺe podle NaŇô√≠zen√≠ m√°te pr√°vo:

   • zruŇ°it kdykoliv zas√≠l√°n√≠ obchodn√≠ch sdńõlen√≠,
   • vzn√©st n√°mitku proti zpracov√°n√≠ na z√°kladńõ opr√°vnńõn√©ho z√°jmu spr√°vce,
   • poŇĺadovat po n√°s informaci, jak√© vaŇ°e osobn√≠ √ļdaje zpracov√°v√°me,
   • vyŇĺ√°dat si u n√°s pŇô√≠stup k tńõmto √ļdajŇĮm a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popŇô√≠padńõ poŇĺadovat omezen√≠ zpracov√°n√≠,
   • poŇĺadovat po n√°s v√Ĺmaz tńõchto osobn√≠ch √ļdajŇĮ, v√Ĺmaz provedeme, pokud to nebude v¬†rozporu s¬†platn√Ĺmi pr√°vn√≠mi pŇôedpisy nebo opr√°vnńõn√Ĺmi z√°jmy spr√°vce,
   • na pŇôenositelnost √ļdajŇĮ, pokud se jedn√° o automatizovan√© zpracov√°n√≠ na z√°kladńõ souhlasu nebo z¬†dŇĮvodu plnńõn√≠ smlouvy,
   • poŇĺadovat kopii zpracov√°van√Ĺch osobn√≠ch √ļdajŇĮ,
   • na √ļńćinnou soudn√≠ ochranu, pokud m√°te za to, Ňĺe vaŇ°e pr√°va podle NaŇô√≠zen√≠ byla poruŇ°ena v dŇĮsledku zpracov√°n√≠ vaŇ°ich osobn√≠ch √ļdajŇĮ v rozporu s t√≠mto NaŇô√≠zen√≠m,
   • podat st√≠Ňĺnost u √öŇôadu pro ochranu osobn√≠ch √ļdajŇĮ.
  cora-dodavatel-trio-leuchtencora-dodavatel-trio-leuchtencora-dodavatel-trio-leuchtendodavatel-dalber-detska-svitidladodavatel-svitidla-eglododavatel-svitidla-globododavatel-svitidla-nowodvorskidodavatel-svitidla-slvdodavatel-svitidla-lucidedodavatel-svitidla-emosdodavatel-svitidla-palnasdodavatel-svitidla-lamkurdodavatel-svitidla-svitidla-kaspadodavatel-svitidla-lemirdodavatel-svitidla-leuchten-direktdodavatel-svitidla-redo-svitidladodavatel-svitidla-redo-smarterdodavatel-svitidla-tk-lighting

  Rozsv√≠t√≠me vaŇ°e pŇôedstavy!

  Jsme rodinn√° firma CORA. Od roku 1992 se zab√Ĺv√°me prodejem sv√≠tidel a osvńõtlen√≠ pro interi√©ry i venkovn√≠ prostory.

  Kromńõ provozov√°n√≠ eshopu bytov√°-sv√≠tidla.cz zajiŇ°Ň•ujeme tak√© kompletn√≠ n√°vrh, v√Ĺrobu a instalaci osvńõtlen√≠ do rodinn√Ĺch domŇĮ a komerńćn√≠ch prostor.

  Chci n√°vrh osvńõtlen√≠!

  KAMENN√Ā POBOńĆKA

  Chcete osvńõtlen√≠ vybrat osobnńõ? Nev√°hejte navŇ°√≠tvit naŇ°√≠ kamennou provozovnu!

  Více informací o provozu a kontakty naleznete zde

  mapa-pobocky

  KONTAKT
  PO-P√Ā 8:30 - 14:30
  by CORA osvńõtlen√≠
  VytvoŇôeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz